Ceník služeb

Položka ceníku    Cena
Vstupní speciálně pedagogické vyšetření, včetně zahájení intervence. (120-150 minut). Součástí vyšetření je také test laterality, test komunikace hemisfér, test zrakové a sluchové percepce, orientace v prostoru a na těle, seriality, intermodality, test na přítomnost primitivních reflexů.  3.500,- Kč
Diagnostika Irlen syndromu, vytestování vhodného barevného filtru včetně pomůcek (klient obdrží barevné ukazovátko a folii A4 vytestované barvy). (90-120minut) 2.100,- Kč
Kontrola (45-60 minut) 800,- Kč
Stručné shrnutí z provedeného vyšetření a zaslání na e-mail V ceně vyšetření
Vypracování písemné zprávy ze vstupního vyšetření dle rozsahu a náročnosti 1.000 - 1.500,- Kč
EFT terapie  1.000,- Kč/hod
EFT terapie - raná traumata podle S. Emmerlingové 1.000,- Kč/hod
ACCESS BARS® terapie - dítě do 15 let (60 minut)
balíček 3 terapií ACCESS BARS® max.180 minut (při platbě předem)
1.000,- Kč
2.500,- Kč
ACCESS BARS® terapie - ostatní (90 minut)
balíček 3 terapií ACCESS BARS® (při platbě předem)
1.500,- Kč
4.000,- Kč
Konzultace osobní /telefonická (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby) 800,- Kč/hod
Studium zaslaných materiálů (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby) 800,- Kč/hod
Čas strávený na cestě (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby) 400,- Kč/hod
Sazba za ujeté kilometry 12,- Kč/km

Uvedené ceny jsou smluvní.

Na konzultace a jednotlivé lekce je třeba se vždy objednat předem (telefonicky, mailem) .

 

Podmínky zrušení termínu konzultace:

Při pozdním příchodu se konzultace/lekce neprodlužuje.

Čekání na klienta maximálně 10 minut.

Storno podmínky:

Zrušení termínu klientem némě než 24 hodin před vyšetřením/konzultací bude účtáván poplatek 100% z ceny.