Novinky

Navštivte mne na 10. ročníků dnů Dyslexie

15.08.2019 11:09
Kdy: 8. - 9.9.2019 od 10:00 - 18:00, Kde: Vodárenská věž na Letné v Praze, Vstupné: Zdarma více...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

SOUKROMÁ PORADNA PRO JEDINCE SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a CHOVÁNÍ (ADHD, ADD)

Nejčastější problémy, se kterými se na mě klienti/rodiče obracejí

 • Posouzení školní zralosti dítěte a příprava na zahájení školni docházky

 • Zpráva z pedagogicko psychologické poradny (PPP), se kterou si neví rodiče rady
 • Pedagogicko psychologickou poradnou diagnostikovaná dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Pedagogicko psycholeogickou poradnou diagnostikovaná porucha chování (ADHD, ADD)
 • Logopedem diagnostikovaný opožděný vývoj řeči

 • Adaptační potíže ve škole – dítě se straní kolektivu, nechce se mu do školy; brečí, když má jít do školy; bolí ho bříško

 • Učení a přípava do školy je velice namáhavá, časově náročná a očekávaný výsledek v podobě školních úspěchů se nedostavuje - zejména v předmětech český jazyk a matematiky

 • Dítě je ve škole (a nejenom ve škole) roztěkané, nesoustředěné, nedává pozor; vypadá, jako když neslyší/nevidí

 • Dítě nerado čte, hůř se orientuje v textu

 • Dítě nerozumí tomu, co čte

 • Dítě při čtení zaměňuje slova, vymýšlí si slova, zaměňuje písmena (b/p, m/n ...) apod.

 • Záměna tvarově podobných písmen a číslic při psaní

 • Horší/jinou výslovnost některých hlásek

 • Nevhodný úchop tužky

 • Neschopnost zapamatovat si správný úchop tužky

 • Horší grafomotorika (tuhá ruka při psaní)

 • Potíže se zapamatováním postupu psaní některých psacích písmen, číslic

 • Problémy při řešení slovních úloh

 • Problematické chování

 • Strach z paní učitelky

 • Strach ze zkoušení, zkoušek

 • Potíže vyjádřit své myšlenky písemně

 • Potíže s pamětí

 • Dítě nemá rádo změny, trvá na určitých postupech, rituálech (pokud není diagnostikován autismus)

 • Nedůvěra dítěte v sebe sama

 •  Nízké sebevědomí apod.

 

Máte jiný problém či zakázku?

Není možné vypsat vše, co se svými klienty řeším a čeho všeho se můžeme během našich setkávání dotknout. Toto jsou nejčastější témata, se kterými klienti přichází. Pokud nevíte, zda vaše problematika spadá do mnou poskytovaných služeb, zavolejte mi.