CO NABÍZÍM A JAK VÁM MOHU POMOCI

 •    Terapie specifických poruch učení a chování

 •     Speciálně pedagogická diagnostika

 •     Neurovývojová terapie - inhibování primárních reflexů (mimovolních pohybů těla), které mohou negativně ovlivňovat úspěšnost dítěte ve škole

 •     Rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky

 •     Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

 •     Maxík - stimulační program pro děti ve věku 5-8 let let

 •     Kupoz - individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí ve         věku 8 - 12 let
 •     Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - individuální program založený na percpečních, kognitivních a motorických nápravných cvičeních
 •     Konzultace pro studenty, učitele, rodiče dětí, dospělé se specifickými poruachami učení a chování
 •     Podpora při jednáních se školou
 •     Zpracování strachů, úzkostí pomocí  EFT terapie

 •     ACCESS BARS® terapie

 •     Přednášky, konzultace a mentoring