CO NABÍZÍM A JAK VÁM MOHU POMOCI

 • Diagnostika vizuálního stresu / Irlen syndromu a vytestování vhodného barevného filtru pro čtení   

 • Terapie specifických poruch učení a chování

 • Speciálně pedagogická diagnostika

 • Neurovývojová terapie - inhibování primárních reflexů (mimovolních pohybů těla), které mohou negativně ovlivňovat úspěšnost dítěte ve škole

 • Rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Maxík - stimulační program pro děti ve věku 5-8 let let
 • Kupoz - individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí ve         věku 8 - 12 let
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - individuální program založený na percpečních, kognitivních a motorických nápravných cvičeních
 • Konzultace pro studenty, učitele, rodiče dětí, dospělé se specifickými poruachami učení a chování
 • Podpora při jednáních se školou
 • Zpracování strachů, úzkostí pomocí  EFT terapie
 • ACCESS BARS® terapie
 • Přednášky, konzultace a mentoring