NABÍDKA 

 • Diagnostika vizuálního stresu / Irlen syndromu a vytestování vhodného barevného filtru pro čtení.
 • Speciálně pedagogické vyšetření - pouze pro potřeby rodiny (a případně tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole, tj. 1.stupeň podpůrných opatření).  
 • Percepčně motorická napravná cvičení  - program  podporující  rozvoj oslabených dílčích funkcí (jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové percepce, orientace v prostoru, intermodality, seriality...)  pro děti od 5ti let až po dospělé.
 • Maxík - stimulační program pro děti ve věku 5-8 let let.
 • KUPOZ  - individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí ve věku od 8 - 12 let.
 • Neurovývojová terapie založená na programech INPP - (S.G. Blythe) a neurovývojové stimulaci M.Volemanové a rozvojových programech MUDr. V. Kleplové.
 • Konzultace pro studenty, učitele, rodiče dětí, dospělé se specifickými poruchami učení a chování.
 • Podpora při jednáních se školou.
 • Terapie EFT .
 • ACCESS BARS® terapie.
 • Přednášky a školení.