O mně

Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuji svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastním osvětových akcí a spolupracuji se školami jako externí poradce. Na následujících odkazech si můžete poslechnout mé rozhovory pro Český rozhlas.

Rozhovor s Alenou Kupčíkovou a Janou Štěpánovou o tom, co to je dyslexie a jak se u člověka projevuje.

Tlak dnešní společnosti je na výkon, popisuje nesnáze dyslektiků speciální pedagožka Jana Štěpánová.

 

Absolvované kurzy a školení

 • 2019 -  Irlen syndrom assesment training (IR LEN® )
 • 2018 - Visual Stress Assesment (Crossbow Education)
 • 2019 - Body Process (Bc. Lucie Hašková) 
 • 2018 - Body Process BMM (Molecular Terminal Valence Sloughing Systém, elimination, Eradication and Dissipation of Bio Mimetic and Bio Mimetric Mimicry of Other Peoples Pains, Pathways and Realities) 
 • 2018 - Access Bars (Bc. Lucie Hašková) 
 • 2017 - Práce s časovou osou (Liberecký institut pro psychologii a psychosomatiku, o.p.s.) 
 • 2016/2018 - Terapeut energetické psychologie EFT, výcvik (Zdena Katayama, MŠMT-37796/2014-1/970) 
 • 2017 - KUPOZ (KUPROG CZ s.r.o.)
 • 2016 - Neurovývojová stimulace v školní praxi  (INVTS s.r.o. - Mgr. Marja Volemanová) 
 • 2016 - Metoda Instrumentálního obohacení Revena Feuersteina (Centrum kognitivní edukace o.s.)
 • 2016 - Celostní program vývoje MUDr. Kleplové - VIP II (Pohybové studio MUDr. Kleplové)
 • 2016 - Celostní program vývoje MUDr. Kleplové - VIP I (Pohybové studio MUDr. Kleplové)
 • 2016 - Percepční a motorická oslabení ve školní  praxi (Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • 2016 - Desatero pro rozvoj dětí v MŠ (Pohybové studio MUDr. Kleplové)
 • 2016 - Celostní přístup k řešení LMD - ADHD, SPU (Mgr. Stanislava Emmerlingová)
 • 2016 - Pohádkové cvičení - Pohybové studio MUDr. Kleplové 
 • 2014 - Maxík stimulační program pro předškoláky (Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • 2014 - Genetická metoda výuky čtení v praxi (Vzdělávací institut Středočeského kraje) 
 • 2013 - Úloha učitele při prevenci řečových vad (Studio aktivit a vzdělávání o.p.o.)
 • 2012 - Novela školské zákona (Comenius Agency)