Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá speciálně pedagogická diagnostika a co na ní čekat?

Speciálně pedagogická diagnostika trvá zpravidla 90 až 120 min. a skládá se ze tří částí:

1) anamnestický rozhovor s rodičem a s dítětem

2) dítě plní jednoduché úkoly

3) návrh terapie, nácvik s rodičem a dítětem

 

Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili pouze rodič/ če s diagnostikovaným dítětem. Přítomnost dalších osob  - sourozenců působí jako rušivý element.

Co přinést s sebou?

Je vhodné přinést sešity dítěte, jeho kresby a pohodlné oblečení.

Jak probíhá náprava specifických poruch učení?

Na základě výstupu ze speciálně pedagogického vyšetření je navržen způsob nápravy. Pokud s ním rodič souhlasí, je mu detailně vysvětlen.

Aby byla terapie efektivní je zapotřebí každodenní práce rodiče s dítěte od 10min. do max. 30 minut. 

 

 

 

Jak často se chodí na kontroly?

Kontrola je domlouvána individuálně s ohledem způsob zvolené terapie a potřeby klienta. Většinou 1x za 4 až 6 týdnů.