Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá speciálně pedagogická diagnostika a co na ní čekat?

Speciálně pedagogická diagnostika trvá zpravidla 90 až 120 min. a skládá se ze tří částí:

1) anamnestický rozhovor s rodičem a s dítětem,

2) dítě plní jednoduché úkoly,

3) návrh terapie, nácvik s rodičem a dítětem.

 

Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnil pouze rodič/ če s diagnostikovaným dítětem. Přítomnost dalších osob  - sourozenců působí jako rušivý element.

Co přinést s sebou?

Je vhodné přinést školní sešity dítěte, jeho kresby a pohodlné oblečení.

Jak probíhá náprava specifických poruch učení?

Na základě výstupu ze speciálně pedagogického vyšetření je navržen způsob nápravy, ktterý je rodiči detailně a nározně vysvětlen.

Aby byla terapie efektivní, je zapotřebí každodenní práce rodiče s dítěte od 10min. do max. 30 minut. 

 

 

 

Jak často se chodí na kontroly?

Kontrola je domlouvána individuálně s ohledem způsob zvolené terapie a potřeby klienta. Většinou 1x za 4 až 6 týdnů.