Mgr. Jana Štěpánová - speciální pedagog

Nejčastější problémy, se kterými se na mě klienti/rodiče obracejí.

  • Posouzení školní zralosti dítěte a příprava na zahájení školni docházky.

  • Zpráva z pedagogicko psychologické poradny (PPP), se kterou si neví rodiče rady.

  • Pedagogicko psychologickou poradnou diagnostikovaná dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

  • Pedagogicko psychologickou poradnou diagnostikovaná porucha chování (ADHD, ADD).

  • Logopedem diagnostikovaný opožděný vývoj řeči.

  • Adaptační potíže ve škole – dítě se straní kolektivu, nechce se mu do školy; brečí, když má jít do školy; bolí ho bříško apod.

  • Učení a přípava do školy je velice namáhavá, časově náročná a očekávaný výsledek v podobě školních úspěchů se nedostavuje - zejména v předmětech český jazyk a matematika.

  • Dítě je ve škole (a nejenom ve škole) roztěkané, nesoustředěné, nedává pozor; vypadá, jako když neslyší/nevidí.

  • Dítě nerado čte, hůř se orientuje v textu.

  • Dítě nerozumí tomu, co čte.

  • Dítě při čtení zaměňuje slova, vymýšlí si slova, zaměňuje písmena (b/p, m/n ...) apod.

  • Záměna tvarově podobných písmen a číslic při psaní.

  • Horší/jinou výslovnost některých hlásek.

  • Nevhodný úchop tužky.

  • Neschopnost zapamatovat si správný úchop tužky.

  • Horší grafomotorika (tuhá ruka při psaní).

  • Potíže se zapamatováním postupu psaní některých psacích písmen, číslic.

  • Problémy při řešení slovních úloh.

  • Problematické chování.

  • Strach z paní učitelky.

  • Strach ze zkoušení, zkoušek.

  • Potíže vyjádřit své myšlenky písemně.

  • Potíže s pamětí.

  • Dítě nemá rádo změny, trvá na určitých postupech, rituálech (pokud není diagnostikován autismus).

  • Nedůvěra dítěte v sebe sama.

  • Nízké sebevědomí apod.

Máte jiný problém či zakázku?

Není možné vypsat vše, co se svými klienty řeším a čeho všeho se můžeme během našich setkávání dotknout. Toto jsou nejčastější témata, se kterými klienti přichází. Pokud nevíte, zda vaše problematika spadá do mnou poskytovaných služeb, zavolejte mi.

Co nabízím?

 • Diagnostika vizuálního stresu / Irlen syndromu a vytestování vhodného barevného filtru pro čtení.

 • Speciálně pedagogické vyšetření - pouze pro potřeby rodiny (a případně tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole, tj. 1.stupeň podpůrných opatření).

 • Neurovývojová terapie založená na programech INPP - (S.G. Blythe) a neurovývojové stimulaci M.Volemanové a rozvojových programech MUDr. V. Kleplové. Tyto programy kombinuji dle schopnosti dítěte.

 • Percepčně motorická napravná cvičení - program podporující rozvoj oslabených dílčích funkcí (jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové percepce, orientace v prostoru, intermodality, seriality...) pro děti od 5ti let až po dospělé.

 • Maxík - stimulační program pro děti ve věku 5-8 let let.

 • KUPOZ - individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí ve věku od 8 - 12 let.

 • Konzultace pro studenty, učitele, rodiče dětí, dospělé se specifickými poruchami učení a chování.

 • Podpora při jednáních se školou.

 • Terapie EFT .

 • ACCESS BARS® terapie.

 • Přednášky a školení

Ceník

Vstupní vyšetření

Cena: 3.500 Kč

Vstupní speciálně pedagogické vyšetření, včetně zahájení intervence. (120-150 minut). Součástí vyšetření je také test laterality, test komunikace hemisfér, test zrakové a sluchové percepce, orientace v prostoru a na těle, seriality, intermodality, test na přítomnost primitivních reflexů.

Diagnostika Irlen syndromu

Cena: 2.100 Kč

Diagnostika Irlen syndromu, vytestování vhodného barevného filtru včetně pomůcek (klient obdrží barevné ukazovátko a folii A4 vytestované barvy). (90-120minut)

Neurovývojová terapie

Cena: 1.500 Kč

Vstupní vyšetření obsahující mimo jiné zjištění přítomnosti primitivních(primárních) reflexů a nastavení programu cvičení. Předvedení cviků doprovodu dítěte. Program cvičení vychází z Neurovývojová terapie založené na programech INPP - (S.G. Blythe) a neurovývojové stimulaci M.Volemanové a rozvojových programech MUDr. V. Kleplové. Tyto programy kombinuji dle schopnosti dítěte cvičení zvládnout. (60 - 90 minut)


Kontrola

Cena: 800 Kč

Kontrola (45-60 minut). Stručné shrnutí z provedeného vyšetření a zaslání na e-mail.

Vypracování písemné zprávy z proběhlého vyšetření

Cena: 1.000 - 1.500 Kč

Cena se odvíjí dle rozsahu a náročnosti.

EFT terapie-děti do 15 let

Cena: 1.000 Kč (60 minut), 2.500 Kč (180 minut)

 • EFT terapie

 • EFT terapie - raná traumata podle S. Emmerlingové

EFT terapie-ostatní

Cena: 1.000 Kč/hodina

 • EFT terapie

 • EFT terapie - raná traumata podle S. Emmerlingové

ACCESS BARS® terapie - dítě do 15 let

Cena: 1.000 Kč (60 minut), 2.500 Kč (180 minut)

ACCESS BARS® terapie - dítě do 15 let (60 minut)

balíček 3 terapií ACCESS BARS® max.180 minut (při platbě předem)

ACCESS BARS® terapie - ostatní

Cena: 1.500 Kč (90 minut), 4.000 Kč (balíček 3 terapií)

 • ACCESS BARS® terapie - ostatní (90 minut)

 • Balíček 3 terapií ACCESS BARS® (při platbě předem)

Konzultace osobní/telefonická

Cena: 800 Kč/hodina - (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby)

Studium zaslaných materiálů

Cena: 800 Kč/hodina - (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby)

Čas strávený na cestě

Cena: 400 Kč/hodina - (účtováno dle strávené doby a hodinové sazby)

Sazba za ujetá km

Cena: 12 Kč/kilometr

Uvedené ceny jsou smluvní.

Na konzultace a jednotlivé lekce je třeba se vždy objednat předem (telefonicky, mailem)


Podmínky zrušení termínu konzultace:

Při pozdním příchodu se konzultace/lekce neprodlužuje.

Čekání na klienta maximálně 10 minut.

Storno podmínky:

Zrušení termínu klientem némě než 24 hodin před vyšetřením/konzultací bude účtáván poplatek 100% z ceny.

Jak mě najdete Kontakt ?

Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9

Dolní Bousov, Záhumní 647

Mgr. Jana Štěpánová


tel.: +420 608 103 720


email: jana.stepanova@specialnipedagog.euKancelář:

Dolní Bousov, Záhumní 647


Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9